Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

 

   28 listopada 2013 r. w SOSW miał miejsce finał projektu z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej „Powiem MÓWIKiem”. Projekt został zrealizowany przez nauczycieli  - członków Stowarzyszenia TĘCZA, przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

W ramach projektu  20 nauczycieli skorzystało ze szkolenia „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących” zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu budowania systemu komunikacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości poznawczych i społecznych ucznia, poprawy rozumienia mowy i stymulowania rozwoju ekspresji słownej.

 

Następnie 11 uczniów zakwalifikowanych do projektu uczestniczyło w zajęciach indywidualnych oraz grupowych.  Poprzez zakup  11 tabletów z oprogramowaniem „MÓWIK PRO 1.2a” i wykorzystywanie ich w czasie różnych zajęć zapewniliśmy możliwość korzystania ze sprzętu wysokiej technologii komunikacyjnej  uczniom z trudnościami w mówieniu i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu.

 

Dostępność tak atrakcyjnego dla użytkowników sprzętu, a przede wszystkim wybrane oprogramowanie, przyczynia się do wzmocnienia chęci komunikowania się, poznawania znaczeń kolejnych symboli. Przez to pozytywnie wpływa na rozwój niepełnosprawnych osób oraz podniesienie jakości ich życia. Wzbudziło to również zadowolenie wśród rodziców niemówiących uczniów, którzy dostrzegli potencjał tkwiący w ich dzieciach i wykazują chęć poznawania nowego sposobu porozumiewania się.

 

      Uczniowie zyskali możliwość porozumiewania się z innymi niemówiącymi kolegami, samodzielnego odpowiadania na proste pytania, z  niewielką pomocą dorosłych - są w stanie dokonać zakupów, wypożyczyć książkę w bibliotece, składać innym życzenia, opowiedzieć o tym co miało miejsce,  na zajęciach dogoterapii wydawać psu komendy, a także czytać książeczki (przygotowane przez uczniów i nauczycieli SOSW) za pomocą tabletów i symboli MÓWIK.

 

Każde kolejne zajęcia z wykorzystaniem symboli drukowanych oraz tabletów niosą możliwość rozszerzania spektrum dostępnych tematów. Trudności werbalne nie są już taką przeszkodą, teraz ważne jest zrozumienie znaczenia symboli i nauka używania ich w adekwatny do sytuacji sposób.

Sylwia Konopka

 

Tu link do filmu podsumowującego projekt. Zapraszamy do oglądania, wystarczy kliknąć


   
NAPISZ DO NAS:
ul. Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-58-20
e-mail: tecza.sosw@wp.pl
© STOWARZYSZENIE "TĘCZA" Nowy Sącz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja: Verakom -
projektowanie stron Nowy Sącz