Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

 

W dniu 14.04.2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu przy ulicy Broniewskiego 1, odbyły się uroczyste obchody Miesiąca Wiedzy o Autyzmie, które były realizowane w ramach innowacji pedagogicznej. Innowacja była prowadzona od września 2014 do  kwietnia 2015 i obejmowała zajęcia dla uczniów z autyzmem z SOSW.  Ewaluacją innowacji było przygotowanie przedstawienia artystycznego, a najważniejszym punktem końcowym było wydanie tomiku zawierającego teksty oraz prace wybranych uczniów z autyzmem z naszej szkoły. Materiały do tomiku były przez cały okres trwania innowacji zbierane, gromadzone i  wybierane. Na koniec nastąpiło wydanie tomiku i  podczas uroczystej gali wręczenie zaproszonym gościom.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech zaburzeń autystycznych należą problemy z komunikacją i związkami społecznymi. Występują również problemy z integracją wrażeń zmysłowych, a także stereotypowa zabawa. Obecnie dotyka już co 50 dziecko. Nieprawidłowości widoczne są w tak ważnych sferach rozwoju jak komunikacja, kompetencje społeczne a także rozwój emocjonalny i poznawczy.

W dobie rozwoju i cywilizacji autyzm jest jednym z najpoważniejszych trudności na jakie napotyka go osoba posiadająca. Ważnym elementem jest odpowiednia, systematyczna i konsekwentna terapia dostosowana do potrzeb i możliwości danej osoby.

Organizatorkami wydarzenia były nauczycielki SOSW panie mgr Aneta Zarzeka oraz mgr Justyna Stępień. W obchodach brali udział uczniowie SOSW z przygotowanym programem artystycznym. Spotkanie to zaszczycili dość licznie zaproszeni goście: dyrektor Wydziału Edukacji pan Józef Klimek, inspektor Wydziału Edukacji pan Marcin Gajos, dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych pan Leszek Langer, przedstawicielka Rady Miasta pani Elżbieta Chowaniec, pan Józef Fiut Prezes Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowy, Ksiądz Prałat Jerzy Jurkiewicz Proboszcz Parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, były dyrektor SOSW pan Franciszek Chlebek, dyrektor Fundacji „ MADA” pani Jadwiga Krzeszowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 pani Halina Stanek, dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 11 oraz nauczyciele – pedagodzy i rodzice uczniów.

Całą uroczystość otworzyła pani dyrektor mgr Urszula Gawrońska, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli- pedagogów oraz uczniów i ich rodziców.

Kwiecień jest miesiącem propagowania Wiedzy o Autyzmie. Zamiarem organizatorów było ukazanie talentów i zdolności ich wyjątkowych podopiecznych. Całej uroczystości towarzyszyło hasło „Patrząc na świat z miłością widzimy w nim wiele cudów”, oraz słowa Celestyna Freineta „Wszyscy odczuwamy potrzeb tworzenia, wypowiadania naszych myśli, wyśpiewania naszych radości”.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie zaproszonym gościom tomiku z wybranymi tekstami i pracami uczniów. Szczególne uznania padły w kierunku tych, którzy rozumieją nasze dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich trudny świat.

W programie artystycznym wystąpiły także dzieci z innych placówek oświatowych wraz ze swoimi nauczycielami- Zespół Przedszkoli nr 11 w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa nr 6.

 

 

Podziękowania od organizatorów.

Chciałybyśmy szczególne podziękowania skierować w stronę dla naszych pań dyrektor pani mgr Urszuli Gawrońskiej i pani mgr Halinie Górze za wsparcie, pomoc oraz okazane zaufanie przy organizacji tejże uroczystości. Podziękowania kierujemy też w stronę naszych koleżanek i kolegów oraz ich uczniów za tak wielkie zaangażowanie w to  zadanie. Dziękujemy też paniom z obsługi.

 

                                 Organizatorzy.

             Aneta Zarzeka

             Justyna Stępień

   
NAPISZ DO NAS:
ul. Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-58-20
e-mail: tecza.sosw@wp.pl
© STOWARZYSZENIE "TĘCZA" Nowy Sącz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja: Verakom -
projektowanie stron Nowy Sącz