Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

 

PROGRAM INTEGRACYJNY "W PODRÓŻY Z MAŁYM KSIĘCIEM"

 

Spotkania skierowane są do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu, realizujących zajęcia edukacyjne w systemie indywidualnym, w domach oraz ich rodziców. Program „W podróży z Małym Księciem” stwarza okazję do integrowania małych i dużych, podobnych i odmiennych, bogatych doświadczenie i potrzebujących rady; wszystkich, którzy przez chęć spotkania podejmą próbę innego spojrzenia na świat. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie na terenie SOSW lub innych miejsc na terenie Nowego Sącza i okolic.

Uczestnicy programu podzieleni są na dwie grupy: uczniowie wraz z pracującymi z nimi nauczycielami oraz rodzice. Podczas gdy pierwsza grupa bawi się i pracuje, mamy spotykają się przy kawie i ciastku, rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami, doradzają sobie nawzajem i przede wszystkim odpoczywają.

 

Głównym celem zajęć jest integracja ucznia i rodziny ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie.
 • Wchodzenie w role społeczne.
 • Doskonalenie współpracy i kontaktu z innymi osobami.
 • Wzbudzanie aktywności własnej dziecka.
 • Promowanie aktywnych form wypoczynku i właściwego gospodarowania wolnym czasem.
 • Rozwijanie zainteresowań ucznia.
 • Aktywne   poznawanie   otaczającego    świata   -   z    uwzględnieniem możliwości i potrzeb ucznia.
 • Pomoc uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
 • Pomoc w poszerzaniu doświadczeń ucznia i polepszaniu  jego samooceny.
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności skutecznej komunikacji społecznej.
 • Rozwijanie postawy tolerancji dla odmienności innych ludzi.
   
NAPISZ DO NAS:
ul. Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-58-20
e-mail: tecza.sosw@wp.pl
© STOWARZYSZENIE "TĘCZA" Nowy Sącz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja: Verakom -
projektowanie stron Nowy Sącz