Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

 

SYMPOZJA SZKOLENIOWE


1.       Sympozjum szkoleniowe nt. „Dziecko chore na padaczkę w rodzinie, szkole, środowisku” – (10.04.2010r.)


Skierowane było do szerokiej grupy odbiorców z terenu Nowego Sącza i okolic – nauczycieli, pedagogów specjalnych, pracowników służby zdrowia, a także rodziców dzieci zmagających się z tą chorobą. Problematyka dzieci chorych na epilepsję zgromadziła około 100 uczestników, którzy z zainteresowaniem słuchali wykładów i korzystali z indywidualnych konsultacji.


1. Dr n. med. Jolanta Bielicka – Cymerman, specjalista neurologii dziecięcej, przedstawiła medyczne aspekty związane z tą chorobą. Pani doktor dokonała omówienia padaczek charakterystycznych dla wieku dziecięcego, zwracając uwagę na szczególną rolę diagnostyki i konieczność zgłębiania specjalistycznej wiedzy w tym obszarze (około 20 % pacjentów leczonych na padaczkę ma zaburzenia napadowe nie padaczkowe, wymagające innego leczenia). Uwrażliwiała także, jak istotna jest obserwacja przebiegu napadu i przekazanie tych informacji lekarzowi, dla dokładnego zdiagnozowania rodzaju padaczki. Przedstawiła podział zespołów padaczkowych wyróżniając te, które mogą ustąpić samoistnie; pod wpływem leczenia; te, które ustępują, ale pozostawiają trwałe deficyty oraz ciężkie postaci źle rokujące czy wymagające leczenia przez całe życie. Wskazała różnorodne czynniki wyzwalające padaczki odruchowe, sygnalizowała konieczność unikania stresu, zmęczenia, niewyspania i innych bodźców wywołujących napad. Prezentacja pani doktor poparta była dużą ilością slajdów i filmów, które pomagały w zrozumieniu specjalistycznej wiedzy medycznej.


2. Drugą część szkolenia stanowiło wystąpienie pani Iwony Sierant, która przedstawiła padaczkę jako chorobę determinującą zachowanie zarówno chorego dziecka, jak i jego rodziców, rodzeństwa. Swoje wystąpienie oparła na wieloletnich doświadczeniach rodziców z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę. Przedstawiła fazy, jakie przechodzą rodzice od momentu zdiagnozowania choroby dziecka – od szoku, przez zaprzeczenie, kryzys emocjonalny, adaptację aż do reorganizacji życia. Wskazała warunki, jakie należy stworzyć dziecku dla prawidłowego rozwoju. W sposób szczególny uwrażliwiała rodziców na zrozumienie swej roli w wychowaniu i kształceniu chorego dziecka, tj. unikanie nadmiernego ochraniania dziecka i wyręczania go; zachowanie umiaru i rozsądku w usprawnianiu dziecka; zapewnienie kontaktu z grupą rówieśniczą; nie ograniczanie aktywności ruchowej, a nade wszystko szanowanie godności dziecka i akceptowanie go takim, jakie jest.


3. Pani psycholog Urszula Grzegorczyk omówiła ofertę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu w zakresie świadczenia pomocy choremu dziecku, jego rodzinie i nauczycielom. Poruszyła problem zagrożenia izolacją społeczną. Przekonywała o konieczności informowania nauczycieli i innych osób pozostających w kontakcie z chorym dzieckiem o chorobie, a szczególnie sposobie zachowania w czasie napadu. Uwrażliwiała na konieczność indywidualizacji podejścia wychowawczego oraz uwzględnianie samopoczucia psychofizycznego dziecka w codziennym funkcjonowaniu. Motywowała do budowania postaw empatycznych wśród rówieśników, przedstawiania napadów chorobowych jako przykrych przede wszystkim dla chorego dziecka. Zachęcała do korzystania z różnych form wsparcia rodzinę, nauczycieli oraz pracowników medycznych zaangażowanych w opiekę nad chorym dzieckiem, aby przez własny rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy potrafili towarzyszyć dziecku w chorobie i skutecznie wspierać jego rozwój.


 2.      Sympozjum szkoleniowe nt. „Zaburzenia w rozwoju małego dziecka, czyli co powinno zaniepokoić rodzica, lekarza, nauczyciela” (09.04.2011r.)


9 kwietnia 2011 r. odbyło się sympozjum szkoleniowe nt. „Zaburzenia w rozwoju małego dziecka, czyli co powinno zaniepokoić rodzica, lekarza, nauczyciela” zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Sączu przy wsparciu finansowym oraz istotnym wkładzie osobowym członków Stowarzyszenia TĘCZA.  

Patronat honorowy objęła Pani Prezydent Nowego Sącza Bożena Jawor. Celem sympozjum było uwrażliwienie osób dorosłych na uważne obserwowanie rozwoju dzieci, wskazanie istotnych symptomów rokujących specyficznymi trudnościami rozwojowymi oraz przedstawienie metod wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i instytucji świadczących profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Szkolenie obejmowało wystąpienia:


1. Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym małego dziecka, ich konsekwencje i metody rehabilitacji - dr n. med. Grażyna Banaszek – uznany pediatra i neurolog dziecięcy, wykładowca na kursach dla lekarzy pediatrów i neonatologów. Specjalista rehabilitacji metodą Vojty i Castillo - Moralesa. Kierownik poradni ELPIS w Warszawie.   


2. Wczesne wspomaganie dziecka z dysfunkcją wzroku - dr Maja Sitarczyk – doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doświadczony tyflopedagog, koordynator wczesnej interwencji w OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących  w Krakowie.


3. Gdzie rodzic dziecka z trudnościami rozwojowymi może szukać wsparcia – mgr Iwona Reinfuss - Bulanda i mgr Anna Nosal – doświadczeni psychologowie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu.


4. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: pierwsze spotkanie, diagnoza, terapia – mgr Grzegorz Lewicki – psycholog kliniczny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starym Sączu.  


5. Metody terapii małego dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – mgr Magdalena Bieniek – doświadczony w pracy z małym dzieckiem logopeda, surdopedagog, terapeuta metody M. Montessorii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka; pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu.


Sympozjum miało zasięg regionalny. Wzięło w nim udział ponad 250 słuchaczy: głównie nauczycieli, studentów oraz rodzice małych dzieci. Wystąpieniom przysłuchiwali się również przedstawiciele Rady Miasta oraz Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. W przerwach uczestnicy mogli skorzystać z oferty Wydawnictwa WIR, a także zakupić świąteczne dekoracje wykonane przez uczniów SOSW w Nowym Sączu. Było to drugie sympozjum wychodzące z bezpłatną, specjalistyczną ofertą do szerokiego grona odbiorców.


 3. Sympozjum szkoleniowe nt. „Trudności w nauce czytania i pisania diagnoza i terapia" (31.03.2012r.)


W sobotę 31 marca 2012 r. odbyło się III sympozjum szkoleniowe, organizowane przez pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu. Patronat honorowy objęła Pani Bożena Jawor - Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Po raz drugi gościliśmy w Instytucie Technicznym PWSZ, dzięki czemu udało się zapewnić uczestnikom komfort uczestnictwa w wykładach. W bieżącym roku zgłębiana była tematyka dotycząca diagnozowania oraz prowadzenia terapii uczniów doświadczających trudności w nauce czytania i pisania. O aktualności omawianej problematyki świadczy fakt, iż w sympozjum wzięło udział ok. 180 nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców poszukujących pomocy dla swoich dzieci.

Wystąpili specjaliści od wielu lat pracujący z dziećmi i młodzieżą:


mgr Bożenna Odowska -Szlachcic - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta i trener funkcji wzrokowych. Od 1999 roku kieruje Gabinetem Terapii Dziecięcej IMPULS w Warszawie, specjalizującym się w diagnozie i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu oraz w rehabilitacji ortoptycznej i ploeoptycznej.


dr Olga Pelc - Pękala - psycholog dziecięcy - logopeda, od 1995r. dyrektor Poradni Psychologicznej PTD w Krakowie, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji.


Sympozjum podzielone było na cztery bloki tematyczne:

I. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu.

II. Wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na trudności w nauce – prowadzone przez mgr Bożennę Odowską –Szlachcic.

III. Uwarunkowania poznawcze umiejętności czytania i pisania, etapy ich nabywania. Standardowe sposoby diagnozowania trudności w czytaniu i pisaniu.

IV. Diagnoza różnicowa: dysleksja i dysortografia, a trudności w czytaniu i pisaniu u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zróżnicowanie oddziaływań terapeutycznych – zaprezentowała dr Olga Pelc – Pękala.

Wystąpienia były cennym źródłem informacji, odniesieniem do aktualnych badań naukowych. Najcenniejsze były jednak praktyczne uwagi i wskazówki do pracy uczniami. W czasie sympozjum swoją ofertę zaprezentowały wydawnictwa WIR oraz IMPULS. Wielu nauczycieli zakupiło książki i materiały przydatne w pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także prace uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu sprzedawane na wielkanocnym kiermaszu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w sympozjum oraz tym, którzy włożyli wiele pracy w jego przygotowanie. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów poczęstunku: wytwórni wód mineralnych: PIWNICZANKA, MUSZYNIANKA oraz cukierni: RAJ, GRZEŚ i GRZYB.

   
NAPISZ DO NAS:
ul. Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-58-20
e-mail: tecza.sosw@wp.pl
© STOWARZYSZENIE "TĘCZA" Nowy Sącz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja: Verakom -
projektowanie stron Nowy Sącz