Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

 

 

MISJA

 

 

Działalność Stowarzyszenia jest bardzo ściśle związana z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu. Współpraca odbywa się na zasadzie partnerstwa i polega na prowadzeniu różnego typu działań na rzecz wychowanków SOSW.


Dzięki współpracy z SOSW Stowarzyszenie ma siedzibę w budynku Ośrodka, dostęp do większości pomieszczeń – dydaktycznych, świetlicowych, sanitarnych itp., do dyspozycji jest sprzęt komputerowy i biurowy, a także większość sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, będącego na wyposażeniu Ośrodka. Bardzo istotne jest to, że Stowarzyszenie nie ponosi kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych, dochody Stowarzyszenia w całości przeznacza się na cele statutowe.


Cele stowarzyszenia realizowane są przez:


⇒organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym dla niepełnosprawnych wychowanków naszego ośrodka i ich rodzin;
⇒organizacja turnusów edukacyjno-terapeutycznych;
⇒prowadzenie działalności umożliwiającej gromadzenie środków finansowych i materialnych na zakup wyposażenia, sprzętu, pomocy korekcyjnych, logopedycznych, terapeutycznych dla ośrodka i jego wychowanków;
⇒organizację i wspieranie imprez, rajdów i wycieczek o charakterze integracyjnym;
⇒podejmowanie działań związanych z organizacją pomocy w usamodzielnianiu się wychowanków naszego ośrodka;
⇒inicjowanie, wspieranie finansowe oraz współuczestniczenie w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków i ich rewalidacji, rehabilitacji;
⇒podejmowanie innych działań związanych z pozyskiwaniem dotacji i dofinansowań dla wychowanków ośrodka;
⇒pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i innych podmiotów, które mogą udzielić stowarzyszeniu pomocy w realizacji celów statutowych;
⇒organizację szkoleń, konferencji naukowych;
⇒dofinansowanie różnych form kształcenia kadry oraz rodziców niepełnosprawnych wychowanków.


Naszymi działaniami obejmujemy ok. 400 wychowanków, mieszkańców Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.
Naszą działalność życzliwie wspierają Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Korzystamy z dofinansowań PCPR do zadań z zakresu sportu kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych oraz wykonujemy zadania publiczne z zakresu sportu i rekreacji oraz promocji zdrowia dotowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym nasze Stowarzyszenie poprzez 1% podatku.
Składamy serdeczne podziękowania osobom fizycznym oraz firmom, które wspierają nasze działania.

   
NAPISZ DO NAS:
ul. Broniewskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441-58-20
e-mail: tecza.sosw@wp.pl
© STOWARZYSZENIE "TĘCZA" Nowy Sącz
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Realizacja: Verakom -
projektowanie stron Nowy Sącz